ARA-avustus uudehkoon kerrostaloon pelkällä aurinkosähköjärjestelmällä?

Voisiko ARA:n energia-avustuksen saada aurinkovoimalan hankintaan uudessa taloyhtiössä ilman mitään muita toimenpiteitä? Kysymys saattaa äkkiseltään kuulostaa todella epätodennäköiseltä. Energia-avustuksen kriteerit ovat perinteisesti hyvin tiukat ja tuki on tarkoitettu erityisesti vanhoille ja paljon energiaa kuluttaville taloyhtiöille. Tiukentuneiden rakennusmääräysten myötä uudet kerrostalot ovat jo valmiiksi erittäin energiatehokkaita. Ei kai sellaisissa kohteissa ole mahdollisuuksia avustuksen saamiseen? Yllättävää kyllä, aurinkosähköjärjestelmä voikin olla juuri täydellinen investointi ja ARA-avustuskohde uudehkoille kerrostaloille, joissa energiatehokas lämmitysjärjestelmä vie suhteessa vähemmän lämmitysenergiaa (esim. kaukolämpöä) kuin vanhemmissa kerrotaloissa, mutta sähkönkulutuksen osuus E-luvusta on suhteessa korkeampi, vaikka kokonaisenergiankulutus lämmitettyä pinta-alaa kohden on alhainen.

Normaalisti ARA:n energia-avustuksen saaminen edellyttää kerrostalojen kohdalla vähintään 32% pudotusta rakennuksen alkuperäiseen E-lukuun verrattuna. Uusien rakennusten kohdalla edellytetään kuitenkin vain 15% pudotusta, jos rakennus on jo valmiiksi lähes nollaenergiarakennus eli E-luku on alle 90. Mitä suurempi osuus rakennuksen energiankulutuksesta on sähköä, sitä suurempi vaikutus aurinkosähköjärjestelmällä on E-luvun suhteelliseen muutokseen, koska sähkönkulutuksen vaikutus E-lukuun on suhteessa suurempi kuin taloyhtiöissä, joissa kaukolämpö muodostaa suuremman osuuden energiankulutuksesta ja E-luvusta. 

Otetaan esimerkiksi vuonna 2021 valmistunut helsinkiläinen kerrostaloyhtiö, jossa on neljä rakennusta ja yli 80 asuntoa. Taloyhtiön rakennusten E-luku oli valmistuessa 79 eli rakennukset katsotaan lähen nollaenergiarakennuksiksi (E-luku alle 90). Taloyhtiön laskennallinen kokonaissähkönkulutus on energiatodistusten perusteella 287 MWh vuodessa. Sähkön osuus  E-luvusta on 50 yksikköä eli n. 63%. Jotta E-luku tippuisi vähintään 15% täytyisi sen siis tippua vähintään 12 yksikköä. Jos kaikki pudotus tulisi sähkönkulutuksesta tarkoittaisi se vähintään 12 / 50 = 24% pudotusta sähkönkulutukseen. Jos laskennallinen sähkönkulutus on 287 MWh, on tästä 24% noin 69 MWh vuodessa, joka täytyisi vuosittain säästää aurinkosähkön avulla. Hyvissä tuotanto-olosuhteissa (varjostamaton katto lounas-etelä-kaakko -suuntauksella) 69 MWh vuodessa voisi syntyä n. 75 kW:n aurinkosähköjärjestelmällä. E-lukulaskelmissa rakennuksen laskennallista sähkönkulutusta verrataan kuukausitasolla aurinkosähkön odotettuun tuottoon, ja mikäli kulutus on kk-tasolla suurempaa kuin tuotanto, voidaan aurinkosähkön tuotto laskea kokonaan hyödynnettäväksi ostosähkön tarpeen vähentäjänä.

Todellisuudessa aurinkosähköä ei yleensä voida täysin hyödyntää rakennuksen omassa sähkönkulutuksessa, koska tuntitasolla kulutus ja tuotanto harvoin kohtaavat ja varsinkin aurinkoisina kesäpäivinä syntyy helposti ylijäämäsähköä joka myydään verkkoon. E-lukulaskelmissa tätä ylijäämää ei kuitenkaan tarvitse huomioida, kunhan kuukausitasolla tuotanto ei ylitä kokonaiskulutusta. Tässä esimerkkitapauksessa todellisen sähkönkulutuksen kannalta optimaalisin mitoitus aurinkovoimalalle olisi n. 60 kW. Se ei kuitenkaan yksin riittäisi ARA-avustuksen kriteerien täyttämiseen. Jos järjestelmää kuitenkin ylimitoittaisi 75 kW:n tasolle, saisi järjestelmän hinnasta ARA:n energia-avustuksen avulla 25% pois, jolloin suuremman järjestelmän hankkiminen olisi taloyhtiölle myös taloudellisesti kannattavampaa jo pelkän investointihinnan osalta. Lisäksi taloyhtiölle kertyisi enemmän myyntituloja ylijäämäsähköstä kuin pienemmällä 60 kW:n järjestelmällä, vaikka omaan käyttöön ei menisikään paljon enempää aurinkosähköä. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ARA:n energia-avustus voi olla myös uusien taloyhtiöiden hyödynnettävissä jopa pelkän aurinkosähköjärjestelmän avulla. Mekin autamme mielellämme taloyhtiöitä selvittävään edellytyksiä ARA:n energia-avustukseen aurinkosähköselvityksen yhteydessä.

Author

Samankaltaiset artikkelit